Reacties op de sloop van het voormalige dienstgebouw van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders door Flevo-landschap

De volstrekt onnodige sloop van dit bijzondere gebouw getuigt van een stuitende onverschilligheid voor onze Flevolandgeschiedenis.
Andries Greiner, plv. Commissaris van de Koningin Flevoland 2003-2011 
In Lelystad hebben ze het grootste deel van het werkeiland behouden en gerestaureerd. Waarom sloopt Almere zijn geschiedenis?
Eibert Draisma, gemeenteraadslid Almere 
In het Flevolandse mag dan flink ontwikkeld worden maar de ontwikkeling van innerlijke beschaving op het nieuwe land blijft achter. Bij alle onachtzame vernietiging van Flevolands erfgoed, tot op heden, is deze wel een hele schandelijke.
Ben te Raa, secretaris Heemschut Flevoland 
Als bewoner van het Oostvaardersdiep, waar ik onder andere ben gaan wonen vanwege de geschiedenis en eigenheid van de plek, zie ik de sloop voortgaan en dat stemt niet vrolijk. Dat de instanties aan wie de zorg van dit erfgoed is toevertrouwd, de gemeente en Flevo-landschap, het zo hebben laten afweten, kan ik niet begrijpen. Hopelijk helpt deze casus om meer bewustwording te creëren. Dan is het tenminste niet voor niets geweest.
Andrea Klomp, omwonende 
Het is zover: de Trekvogel, het oudste gebouwtje van Zuidelijk Flevoland, de bouwkeet waar het allemaal begon, is gesloopt. Onherroepelijk en doelbewust met de grond gelijk gemaakt. Wat een blunder van de Gemeente Almere, wat een misrekening van Het Flevo-landschap, die ik beide juist zo'n warm hart toedraag. Dit doet pijn. Het is een kras op de ziel van elke Flevolander die beseft dat de jongste provincie van Nederland vol zit met cultuurhistorie. Je moet er alleen wel oog voor hebben en zorgvuldig mee omgaan. Ook de Provincie Flevoland liet dit zomaar gebeuren. Jongens toch...
Roelof Balk, Public private finance, revolving funds, Randstad 
Dat is heel jammer en heel erg kortzichtig van het Flevo-landschap.
Willem van der Ham, auteur van boeken over o.a. de IJsselmeerpolders, Den Haag 
Onbegrijpelijk dat dit gebeurt! Het Flevo-landschap heeft afgedaan voor mij. Nul historisch besef! Ook dit zal ik vertellen tijdens de talloze rondleidingen die ik geef in Almere. Met pijn in mijn hart...
Marie-Josée Röselaers, stadsgids Almere 
Spijt komt nog, maar dan is het te laat. Eeuwig zonde!
Rejo van der Weide, journalist, Almere  
Wat een weinig creatieve misser, oog voor het landschap, maar niet voor de historie die gebouwen vertellen. Die breek je niet af maar geef je een nieuwe functie.
Tjeerd Herrema, wethouder Almere 2015-2018
Ik hoop dat de vele berichten wel de politiek en anderen aan het denken hebben gezet; en ik hoop ook dat dit wellicht aanleiding is het erfgoedbeleid na een vorm nu ook echt inhoud te geven. Voor de Trekvogel is het te laat helaas..
Karel Loeff, directeur Erfgoedvereniging Heemschut 
Cultuurhistorisch bezien is er een moord gepleegd. Dit komt nooit meer goed. Toekomstige generaties Almeerders, Flevolanders en Nederlanders zullen het moeten doen met foto's. Hoeveel mooier was het geweest als het eerste gebouw van Zuidelijk Flevoland - dat bouwtechnisch nog in verrassend goede staat was, zo bleek tijdens de sloop - was gerestaureerd en tot in lengte van jaren een bezoekerscentrum was geweest over de start van de polder!
Michiel Hegener, journalist, Wassenaar         
Tijdens het typen van deze tekst staan de tranen in mijn ogen, zo verdrietig ben ik over de sloop.
Marie-Josée Röselaers, stadsgids Almere 
En natuurlijk heeft Flevo-landschap een ANBI status. Op de 3,5 ton inkomsten van particulieren en bedrijven staat meer dan 4.2 MILJOEN EURO aan subsidies en loterij inkomsten. En te beroerd om het erfgoed te versterken. TREK DIE SUBSIDIE IN PROVINCIE GEMEENTE EN RIJK
Peter Drijver, architect, Den Haag 
[Van hun eigen website:] 'Het Flevo-landschap beheert, beschermt en ontwikkelt natuur, landschap en cultuurhistorie in Flevoland' ... 'met hart en ziel'
Frans Luke, Almere
Eeuwig zonde. En dat is het. Het is het erfgoed van Almere, van pioniers, van een Holland van weleer. Een schande dat dat als een ouwe schoen in de kliko werd gesmeten. Een grote schande.
Roel Abraham, columnist bij Algemeen Dagblad. In 2021 opsteller van een petitie voor behoud van De Trekvogel, Almere 
Onbeschrijfelijk. Waarom het eerste gebouw [van Zuidelijk Flevoland] willen slopen? Nul komma nul historisch besef.
Kees Piël, Amsterdam
Onbegrijpelijk een dergelijk "icoon" met de grond gelijk te maken...!!
René Gijsbertse, Beleidsadiveur landelijk vastgoed en bestuurlijke relaties
Als zeer betrokken Flevolander is dit voor mij een diepe kras!
Geert Gielen, Regisseur duurzaamheid bij de gemeente Dronten

Een grote blunder die hier heeft plaatsgevonden.
Eelco Schurer, Rentmeester NVR, directievoering, bestuurder, toezichthouder, Voorst
Naar aanleiding van de sloop is Flevo-landschap wel aangemerkt als  tuig, maar zij hadden nog een 'belang'. De echte schurk is de gemeente Almere met hun stompzinnige cowboymentaliteit dat alles wat oud is moet wijken voor wat nieuw is. 'Nieuwe mensen' die geen verleden hebben en het ook niet wensen te hebben.
Frank Oosterboer, auteur van boeken over erfgoed, Lelystad  
Helaas is de wetgeving zodanig dat monumenten zonder status met een simpele sloopmelding kunnen worden gesloopt. Er is geen bezwaar mogelijk.
Leo Dubbelaar, secretaris Cuypersgenootschap  

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Op 8 mei kregen we bericht van Jan Leentvaar, interim bestuurder van FL, dat ze niet ingingen op het verzoek de sloop stil te leggen.  Hier zijn mail en ons antwoord.         

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Na twee dagen sloopwerk lijkt De Trekvogel verloren, maar dat lijkt maar zo.
Als Flevo-landschap naar dit plan kijkt en dit weekend (6 en 7 mei)  beslist kan er uit de puinhoop plus wat er nog overeind staat iets prachtigs ontstaan!  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Op 3 mei stuurde het Platform onze zienswijze op het negatieve besluit van B&W dat we eerder die dag ontvingen, zie de post hieronder.
Op die zienswijze reageerde de gemeente op 9 mei met deze brief, opgesteld door Dick de Jager.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

De gemeente heeft negatief besloten op  het verzoek van het  Platform om van het voormalige gebouw van de RIJP aan het Oostvaardersdiep een gemeentelijk monument te maken. Dit was te verwachten. Want door wel op ons verzoek in te gaan zou de gemeente toegeven dat bij het verzoek van Heemschut dat op 2 maart 2022 werd afgewezen een fout was gemaakt door de ambtenare.  En dat kan niet, ambtenaren maken geen fouten.

We kunnen nog een zienswijze indienen en de behandeling daarvan duurt twaalf weken. We hadden direct na ontvangst van de afwijzing op 3 mei ambtenaar Dick de Jager aan de telefoon. Op ons bericht dat het gebouw over twaalf weken gegarandeerd plat ligt, en of het niet sneller kon, zei hij: "Wij houden ons aan onze regels."

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Voor het nieuwe bezoekerscentrum dat Flevo-landschap zo graag wil zijn er genoeg alternatieve locaties. Deze bij voorbeeld.  Op het tabblad oplossingen staat een kaart met nog twee alternatieven. 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Reportage van Omroep Flevoland op 1 mei over de toestand rond het voormalige RIJP gebouw.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Update over het gebouw en het platform van 29  april 2023 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Rapport over de bouwkundige staat, opgesteld 27-29 april.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 Op 28 april besteedde EenVandaag op Radio 1 aandacht aan De Trekvogel. 
Klik hier en ga op de tijdsbalk naar 15:12

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Kom zelf in actie!  Het verzoek aan B&W van de zeven partijen die samen Platform Behoud De Trekvogel vormen (zie post van 17 april, hieronder) kan natuurlijk door iedereen worden ondertekend! Dat gaat eenvoudig:

1.  download dit formulier op je pc of tablet
2. vul de blauwe velden in en vink de juiste alternatieven aan 
3. stuur het mee als attachment van een lege email aan secretariaatahles@almere.nl en graag ook Cc aan platformbehouddetrekvogel@proton.me
4. geef de mail als onderwerp aanvraag om van De Trekvogel een gemeentelijk monument te maken - zie attachment
5. verzend
6. stuur dit bericht door aan anderen die willen dat het oudste gebouw van Zuidelijk Flevoland behouden blijft, hoe meer hoe beter, en schrijf erbij dat haast geboden is   
Platform Behoud De Trekvogel zal ervoor zorgen dat alle formulieren die wij Cc ontvangen worden doorgestuurd aan de partijen die bij de procedure betrokken zijn zoals de gemeentelijke afdeling erfgoed en de Welstandscommissie.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 Op 19 april stuurde de directie van Stadsherstel Amsterdam een brief aan professor dr. ir. Jan Leentvaar, interim bestuurder van De Stichting het Flevolandschap, met het voorstel het pand over te nemen. Daarin staat ondermeer:"Sinds onze oprichting in 1956 hebben wij meer dan 750 panden in en binnen een straal van 45 kilometer van de stad Amsterdam gered, variërend van woonhuizen tot kerken en industriële monumenten. Panden die soms al op de nominatie stonden om te worden gesloopt en die Stadsherstel redde om hun historisch belang of hun beeldbepalende, monumentale waarde. Wij zouden graag willen onderzoeken of het mogelijk is om het pand over te nemen om het te restaureren en een nieuwe maatschappelijke functie te geven. Voorwaarde voor ons is dat onze investering is terug te verdienen uit de (toekomstige) huur."
Stadsherstel  wil "graag op korte termijn met u in contact om opties te bespreken".
Op 20 april is deze brief doorgestuurd aan de leden van de gemeenteraad en de fractieassistenten.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 Op 17 april stuurden de IJsselmeervereniging, de Erfgoedvereniging Heemschut, de Stichting Regenboogkwartier Almere, de Stichting Polderpioniers Almere, de Stichting DKOR, het Cuypersgenootschap,  het Cultuurfonds Almere en het Platform Behoud de Trekvogel een verzoek aan B&W van Almere om van het voormalige dienstgebouw van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (van 1987-2022  'De Trekvogel') een gemeentelijk monument te maken indien het geen Rijksmonument wordt.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Het oudste gebouw van Zuidelijk Flevoland was op 17 april op Omroep Flevoland.
Wethouder Ahles zegt daarin dat hij niets kan doen, maar we hebben goed nieuws voor hem. Op 18 april ontvangt het college van B&W een verzoek van het Platform om De Trekvogel tot gemeentelijk monument te maken indien de lopende procedure om er een Rijksmonument van de maken niet  slaagt.
Het verzoek aan B&W zal donderdag 20 april op deze site worden gepubliceerd. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Update op 16 april van het Platform over de situatie rond het voormalige dienstgebouw van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (van 1987-2022 De Trekvogel genoemd).

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Bericht van Omroep Flevoland op 14 april over de situatie rond het voormalige dienstgebouw.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Column in De Volkskrant van 15 april over het voormalige dienstgebouw van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (dat van 1987-2022 De Trekvogel heette). 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Terwijl de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in opdracht van de Staatssecretaris van Cultuur onderzoekt of het voormalige dienstgebouw van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (van 1987-2022 De Trekvogel genoemd) een Rijksmonument kan worden en terwijl de wethouder van cultuur van Almere per gemeenteraadsmotie op 13 april opdracht kreeg om te proberen de sloop op te schorten, is eigenaar Flevo-Landschap op 14 april vast begonnen met slopen. Daarmee waren ze in overtreding omdat dat op z'n vroegst vier weken na hun sloopmelding (20 maart) mocht starten, dus op 17 april.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 Op 13 april nam de gemeenteraad van Almere deze motie van CDA, PvdA en AP-OPA aan over vertragende maatregelen bij de sloop van het voormalige dienstgebouw van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders dat van 1987-2022 De Trekvogel heette.

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Brief van het Platform dd 11 april 2023 aan Burgemeester en Wethouders over de mogelijke aanwijzing tot Rijksmonument en de daarna noodzakelijke restauratie van het voormalige dienstgebouw van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders dat van 1987-2022 De Trekvogel heette.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 Ingezonden brief van het Platform in AlmereDezeWeek van 29 maart 2023

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sloop gaat niet 'gewoon door' 


Op 13 maart plaatste Omroep Flevoland een bericht dat de sloop van De Trekvogel voorlopig niet door gaat, zie onze post hieronder. Daarop heeft Flevo-Landschap kennelijk met Omroep Flevoland gebeld, want later op de dag plaatste de omroep een bericht dat de sloop 'gewoon door' ging - volgens Flevo-Landschap dan.
Maar de sloop gaat niet 'gewoon door', dat gebeurt alleen als de gemeente de sloopvergunning goedkeurt en als er dan geen bezwaren komen. Maar die gaan er zeker wel komen!
Opvallend is verder dat de gemeente de maximale tijd heeft genomen voor deze aanvraag. Er staan 8 weken voor plus een mogelijke eenmalige verlenging met 6 weken. Die 14 weken heeft dit precies geduurd, van 7 november tot 16 februari.

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sloopvergunning 

 Op 7 november 2022 diende eigenaar FlevoLandschap bij de gemeente een aanvraag in voor een vergunning om het eerste gebouw van Zuidelijk Flevoland te slopen. Op 21 februari 2023 liet de gemeente weten dat de aanvraag was ingetrokken - volgens insiders vanwege vormfouten. FlevoLandschap diende daarop een nieuwe aanvraag in. De behandeltijd is acht weken en kan met zes weken worden verlengd. Daarna kunnen gedurende zes weken bezwaren tegen de sloopvergunning worden ingediend.
Uiteraard heeft dit de volle aandacht van Platform Behoud De Trekvogel.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Directeur Heemschut over erfgoed in Flevoland

Op 9 maart  interviewde Omroep Flevoland Karel Loeff, directeur van de erfgoedvereniging Heemschut over het vrijwel afwezige beleid van Flevoland om erfgoed te beschermen. Er is in heel Nederland geen provincie zie zo ondermaats presteert bij erfgoedbeleid.    Het ging ook over de plannen van FlevoLandschap om het eerste gebouw van Zuidelijk Flevoland te slopen - plannen waartegen de provincie uiteraard niets onderneemt.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Brief aan de eigenaar van De Trekvogel


Op 6 december 2022 schreven de zeven partijen die samen Platform Behoud De Trekvogel vormen gezamenlijk een brief aan Jan Leentvaar, interim bestuurder van de eigenaar van het pand.
Op die brief kwam tot nu toe, 3˝ maand later, geen reactie...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 Bezoek gemeenteraadsleden

 Op 4 januari brachten CDA-raadsleden Nienke Nieuwenhoven en Kees Sanderse alsmede CDA-voorzitter Wim Faber en Ben te Raa van Heemschut Flevoland een bezoek aan het voormalige dienstgebouw van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders: om te kijken maar ook om te overleggen over mogelijkheden het gebouw te restaureren.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 Aanvraag status Rijksmonument voor De Trekvogel

 
Op 16 januari heeft Platform Behoud De Trekvogel voor het voormalige RIJP-gebouw op het voormalige werkeiland van Zuidelijk Flevoland, bekend als De Trekvogel,  de status van Rijksmonument aangevraagd.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  Flevo-erfgoed en de Trekvogel in Elsevier

In de week van 6-11 januari 2023 schreef Elseviers Weekblad een goed stuk over behoud van erfgoed in de Flevopolders met daarin ook aandacht voor De Trekvogel en Platform Behoud De Trekvogel. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Posters en stickers

Help mee aan het behoud van De Trekvogel: bestel gratis raamposter en stickers, zie tabblad Wat kan ik doen bij punt 4

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Heemschut Flevoland slaat alarm

 De afdeling Flevoland van Erfgoedvereniging Heemschut schreef op 14 november 2022 een brief aan Provinciale Staten over de snelle teloorgang van erfgoed uit de periode van de aanleg van de Flevopolders en wees daarbij in het bijzonder op de aanstaande sloop van het voormalige dienstgebouw van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, bekend als De Trekvogel: "Zo verdwijnt met de komende sloop van De Trekvogel het oudste gebouw van Almere en wordt de waarde van het pionier-gebied De Blocq van Kuffeler aangetast."
Flevopost van 16 november schreef over de actie van Heemschut.
En de Stentor van 26 november ook.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 Opmerkingen van ondertekenaars van de petitie

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Reportage Omroep Flevoland 

Op 10 oktober besteedde Omroep Flevoland aandacht aan het werk van Platform Behoud De Trekvogel. Klik op bovenstaande afbeelding.

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Het eerste gebouw van Almere wordt met sloop bedreigd.

In 1964 ging het eerste gebouw van Zuidelijk Flevoland in bedrijf: een kantine voor arbeiders van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (het deel vooraan op de zwartwitfoto bovenaan)  en een even grote zijtak met werk- en slaapkamers  voor het kader (links gedeeltelijk zichtbaar).  Het stond op het eerste droge stuk van Zuidelijk Flevoland, het werkeiland. Vanaf eind 1996  tot 24 oktober 2022 was het complex in gebruik bij de Stichting Het Flevo-landschap.  In de voormalige kantine hadden ze een bezoekerscentrum, De Trekvogel.  Een paar dagen na de sluiting begon Flevo-landschap aan de ontruiming en stond op hun website:
De sluiting vanaf 24 oktober is nodig voor de verdere voorbereiding van de sloop. Eerder dit jaar besloot de gemeente Almere dat gebouw de Trekvogel als zodanig geen monumentale waarde heeft. Wanneer de sloop start, is nog niet precies bekend.
 
Omdat het voormalige dienstgebouw van de RIJP in werkelijkheid een hoge monumentale waarde heeft, omdat het boordevol geschiedenis zit en om de simpele reden dat dit het eerste gebouw is van Zuidelijk Flevoland,  moet de sloop hoe dan ook worden voorkomen. Vervolgens  moet het gebouw worden gerestaureerd en moet het een nieuwe functie krijgen.

Om dat alles te bereiken werd in juni 2022 Platform Behoud De Trekvogel opgericht, een samenwerkingsverband van de Erfgoedvereniging Heemschut, De IJsselmeervereniging, het Cuypersgenootschap, de Stichting Polderpioniers Flevoland, de Stichting Regenboogbuurt Almere, de Stichting Design Kunst Openbare Ruimte Almere en het Cultuurfonds Almere.
Juridisch en economisch is Flevo-landschap de eigenaar - gevoelsmatig en cultuurhistorisch behoort het voormalige dienstgebouw van de RIJP aan heel Nederland. Dit is Nederlands cultureel erfgoed!

Laatste ontwikkelingen
Bovenaan deze pagina staat het meest actuele nieuws in chronologische volgorde, het laatste nieuws staat bovenaan. Of klik op het tabblad Situatie en scroll dan naar onderen voor de laatste informatie over wat er gaande is rond sloop en plannen voor behoud, zoals de brief die Platform Behoud De Trekvogel op 7 oktober 2022 aan Flevo-landschap stuurde, de reactie van Flevo-landschap van 21 november en de reactie daarop van het Platform.          

      

Ansichtkaart van de kantine, rechts, en het ambtenarenpension van de Rijksdienst IJsselmeerpolders ergens tussen  voorjaar 1964 (toen het  gebouw in bedrijf ging) en 14 september  1966 (toen deze kaart werd verstuurd). Klik  op het raam rechts van de ingang voor een  groter beeld .

 

 Plattegrond uit 1963 van het ambtenarenpension van de Rijksdienst  voor de IJsselmeerpolders annex de kantine . Halverwege bevond zich een beheerderswoning.
Klik voor een grotere versie.

 Het werkeiland in 1967 met rechts de kantine en het ambtenarenpension.
Klik op de foto voor een grotere foto met uitleg.

 Interieurfoto uit 2015 van het ambtenarenpension, dat er nog grotendeels zo uit ziet als indertijd, uit de Waardestelling van Susan Douwma.  Voor meer interieurfoto's, zie onder Situatie.

 

Van 1968 tot 1981 deed de kantine dienst als wegrestaurant, aanvankelijk met medegebruik door   werknemers van de RIJP.  Hier een suikerzakje.   

 De Trekvogel nu. Links het voormalige dienstgebouw van de Rijksdienst  voor de IJsselmeerpolders. Aan het interieur is weinig veranderd.  Rechts de voormalige Kantine waar tot 24 oktober 2022 een bezoekerscentrum van Flevo-landschap zat.     Klik voor een groter beeld.

De ligging van De Trekvogel in relatie tot Amsterdam. Klik voor groter beeld. 


Meningen over De Trekvogel

 "Het is een eenvoudig houten gebouwtje, het is heel functioneel, het spreekt allerminst tot de verbeelding als je er zo naar kijkt. Maar als je het verhaal kent is het juist heel belangrijk. Flevoland is een jonge provincie maar dat betekent niet dat dat soort gebouwtjes niet betekenisvol zijn. Het is voor Flevoland een belangrijk gebouw, het heeft een grote vertelkracht. Als je wil dat dat gebied een beetje een ziel krijgt dan zou je dat soort gebouwen juist moeten laten staan."
Eva Vriend, auteur van boeken over Flevoland, in Villa VDB op 27 oktober 2022 

"Dit gebouw was, is en blijft (als het blijft staan) natuurlijk iconoclastisch, niet qua ontwerp maar qua functie, namelijk als eerste nederzetting, als kwartiermakerij in de nieuwe polder, die tot op de dag van vandaag de pioniersgeest ademt, en de euvele moed toont, die daar voor nodig was, is en blijft! De waarde van pioniers ligt immers in hun voorbeeld en niet in hun aantal. Het zou me niet verbazen als dit gebouwtje, dat natuurlijk als tijdelijk bedoeld was, als vluggertje, uniek is, dus enig in zijn soort. De Eiffeltoren was indertijd ook bedoeld als tijdelijk gebouw. Maak ook dit tijdelijke gebouw blijvend!"   Pek van Andel, schrijver

"Ook Flevoland moet beseffen dat erfgoed karakter en schoonheid geeft aan een dorp, stad of streek en de leefbaarheid bevordert. Wees creatief en niet destructief. Jullie gebruiken grote woorden over het belang van de geschiedenis van dit gebied (en het is ook in de wereld uniek) en maak dat dan ook waar!"
Willem van der Ham, auteur van boeken over de waterstaatkundige geschiedenis van Flevoland en de rest van Nederland.

"De zeldzaamheidswaarde van de Trekvogel is hoog om verschillende redenen. Allereerst is de Trekvogel van het bouwjaar 1964 het oudste gebouw van Almere. Het is het visitekaartje van het voormalige werkeiland en van betekenis als natuurinformatiecentrum. Het is het enige bouwwerk in de wijk dat nog herinnert aan de geschiedenis van het werkeiland (met uitzondering van de atoomschuilkelders onder de woningen, die echter niet zichtbaar en zelden toegankelijk zijn). Omdat dit type barakken gerealiseerd werd voor de tijdelijkheid – in dit geval 25 jaar – is het gros afgebroken. Door een wonderlijke samenloop van omstandigheden heeft de Trekvogel de tand des tijds doorstaan, maar dat is het gebouw ook aan te zien. [...] Wie het gebouw binnengaat wordt overvallen door nostalgie. Overal zijn sporen terug te vinden van het voormalige gebruik van het gebouw. De meubels van de RIJP zijn nog in gebruik, in de voormalige slaapkamers zijn de ingebouwde kasten nog aanwezig. Het gebouw is een tijdcapsule en vertegenwoordigt een grote herinneringswaarde."
Isabel van Lent in De Trekvogel Almere - Cultuurhistorische waardestelling (2021)

" Pioniererfgoed in Flevoland en ook in Almere staat op het punt zo goed als te verdwijnen. Flevoland werkt aan zijn toekomst en wil niet gehinderd worden door het verleden."
Ben te Raa, secretaris van de Erfgoedvereniging Heemschut afdeling Flevoland op LinkedIn

'De analyse van het Flevo-landschap dat het huidige gebouw niet meer rendabel en over zijn houdbaarheid heen is vinden wij te kort door de bocht. Met dit pragmatische argument is in het verleden veel erfgoed gesloopt, waarop de Nederlandse samenleving nu met onbegrip terugkijkt. Weg is immers definitief weg. In navolging van Bond Heemschut willen wij u daarom vragen om u voor behoud van de Trekvogel uit te spreken en daarnaast ook aanwijzing als gemeentelijk monument te overwegen. Dit vanwege de uniciteit en het belang van het gebouw voor de geschiedenis en identiteit van Almere. '
Omwonenden in een brief aan de gemeente op 26 juni 2021

" Wij zijn van mening dat het werkeiland tot het Flevolands en Almeerse erfgoed behoort. Met name de Trekvogel maakt het verhaal tastbaar, het is zonde is het niet als zodanig wordt erkend en behandeld."
Mark Wiechmann, Stichting Design Kunst Openbare Ruimte (DKOR), Almere

"We moeten in actie komen, anders verliezen de gemeente Almere en de provincie Flevoland een uniek stukje erfgoed. De Trekvogel, de eerste bebouwing op Zuidelijk Flevoland, wordt gesloopt! Eigenaar Het Flevo-landschap heeft die beslissing aangekondigd op zijn website, het is bijna niet te geloven. Kan het ook anders? Ja natuurlijk! Maar dan moeten we snel in beweging komen. Red de Trekvogel!
Het historische gebouwtje is te krakkemikkig om nog op te knappen, de renovatie is niet rendabel en daarom moet er een nieuw modulair bezoekerscentrum komen met een natuurlijke uitstraling en groene buitenruimte, zegt Stichting FlevoLandschap-directeur Ben Huisman. 'Het gebouw is sterk verouderd en bevat asbest. Saneren komt dan neer op sloop.'
Beste Ben, dit kan toch niet waar zijn? Ja, er zit misschien asbest in, want dat gebruikten ze nou eenmaal in die tijd. Dus inderdaad: dat vergt een speciale behandeling, en bepaalde materialen zullen je moeten vervangen. En ja, het is verouderd, maar wat dacht je dan! Dat het zich vanzelf zou vernieuwen? Het is juist aan jou om daar iets op te bedenken, en dat kan ook best, op die plek. Dit bericht is alsof je De Stelling van Amsterdam gaat afbreken omdat het nauwelijks meer te verwarmen is en zijn militaire functie heeft verloren . Zoiets doe je niet."
Roelof Balk op LinkedIn

 "Het mag niet gebeuren dat het oudste gebouw van Almere ook al weer gesloopt wordt. Is er dan geen historisch besef meer? Het Flevoland schap heeft GOUD in handen. Schrijf een wedstrijd uit onder architecten om dit gebouw te integreren in een nieuw bezoekerscentrum."
 Marie-Josée Röselaers,  Stadsgids in Almere en Kunstambassadeur at Stichting DKOR

"Er zijn al veel mogelijkheden aangedragen voor dit gebouw. En veel specialisten die aanboden om belangeloos mee te denken wat de invulling betreft. Laten we hopen dat er iets gedaan wordt met de geluiden vanuit de stad."
Susan Douwma, auteur van waardestelling De Trekvogel Rapport 4 (2015)    
 

"Wat de identiteitswaarde betreft draagt het gebouw bij aan de identiteit van de stad. Wat de stad verder ook allemaal is, die is aangelegd op de bodem van de voormalige Zuiderzee, in een polder met een dijk er om heen. Er is niets Nederlandser dan dat. Wat betreft de belevingswaarde fungeert De Trekvogel als ruimtelijk herkenningspunt. Zonder het gebouw wordt [het gemaal] De Blocq van Kuffeler niet herkend als locatie van menselijk pionieren. Het neemt verder een belangrijke plek in in de herinnering van degenen die hebben gewerkt aan het ontstaan en inrichten van Flevoland, wat ook gebleken is uit de reacties die Heemschut heeft ontvangen. Er is alle reden om het gebouw te behouden en latere spijt te voorkomen. We wijzen in dat kader op de 'pioniersbarak' van Dronten. Ook gesloopt en nu doet men collectief pogingen om het gebouw in hernieuwde vorm weer terug te krijgen. Met sloop van De Trekvogel wordt het algemeen belang niet gediend en er verdwijnt veel meer dan een gebouw."
Ben te Raa, secretaris Heemschut Flevoland in een brief aan B&W  Almere op 21 juni 2021.

 "Wij die hechten aan historie en daarmee aan De Trekvogel, constateren dat er plannen zijn om De Trekvogel, het oudste gebouw van Almere, de plek van waaruit het allemaal begon, te slopen en te vervangen door nieuwbouw, en verzoeken de gemeente Almere, het Waterschap én vooral beheerder Het Flevolandschap als beheerder van het pand, om niet tot sloop over te gaan maar alles in het werk te stellen dit unieke pand te behouden. Onze kinderen hebben recht op dit stukje Almeerse historie."
Tekst petitie, juli 2021, op petities.nl

"Er wordt vaak gezegd dat Almere nog iets moet worden. Door bewoners, maar ook door beleidsmakers. We moeten er echt voor waken om niet voorbij te gaan aan alles wat Almere al ís; goed erfgoedbeleid voorkomt toekomstspijt. Hoe mooi zou het zijn als het Flevolandschap vanuit haar rol als erfgoedorganisatie het oudste gebouw van de jongste polder van Nederland zou omarmen, en actief zou proberen om sloop te voorkomen?"  
Diana van Diepen -  studeerde Klassieke Talen en Archeologie aan de Uva, bewoner van Almere sinds 1996, en amateur (liefhebber) op het gebied van (kleurrijk) erfgoed. Vrijwilliger bij Erfgoedhuis Almere sinds 2017, mede-oprichter van Stichting Regenboogbuurt, gids in de Regenboogbuurt en initiatiefnemer van o.a. Kersenbloesemfeest Almere. 

 "Als voormalig vrijwilliger van het Flevo-landschap heb ik heel wat uren en dagen in Bezoekerscentrum De Trekvogel doorgebracht. Uiteraard kwamen veel mensen langs voor een kijkje bij de Lepelaarplassen, maar zeer zeker ook voor de historie van de plek en het gebouw. Zo is er achter de schermen nog een ruimte ingericht waar je kunt zien hoe de arbeiders, betrokken bij de opbouw van Almere, leefden. Een bed, kleding en zelfs nog een stuk zeep uit die tijd, zijn bewaard gebleven. Doodzonde dat De Trekvogel [...] naar mijn mening voor het Flevo-landschap altijd een ondergeschoven kindje is geweest. Met alle vervelende gevolgen vandien. Hopelijk komt men tot inkeer en blijft dit bijzondere pand behouden."
Angela Dezijn, voormalig vrijwilliger bij Flevo-landschap